امروز : 24 آذر 1397 - 08:26 |بسم الله الرحمن الرحیم"اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِيلًا وَ عَيْناً حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِيهَا طَوِيلا"
مقاله ازگنج ارزش ها تاجنگ اراده ها
لینک ثابت       تعداد بازدید : 1950 بار       تاریخ انتشار : 9 بهمن 1391 ساعت 08:26

ازگنج ارزش ها تاجنگ اراده ها عنوان مقاله ای است که می خواهم پیرامون آن برایتان مطالبی رابازگو کنم.امیدوارم که این حقیرقدمی کوتاه اماموثربرای زنده کردن ارزشها بردارم.

آری فرهنگ ایثار،جهادوشهادت پرافتخارترین یادگاران هشت سال دفاع مقدس می باشندکه حفظ آنهاومهمترازهمه انتقال آنها نسل به نسل برای جامعه ی مذهبی ما ونظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از اهمیت استراتژیکی برخوردارمی باشد.چراکه درشرایطی که غرب باتمامی ابزارهای رسانه ای وتبلیغاتی به دنبال درهم شکستن فرهنگ مقاومت درجوامع اسلامی بخصوص کشور عزیزمان ایران است.اطلاع رسانی های درست فرهنگی پایه ی مناسبی ومانع از مغلوب شدن درمقابل این هجمه ها می شود به تعبیرمقام معظم رهبری مراقبت رفتارفرهنگی جامعه وبرنامه ریزی برای آن حق بزرگی است که مردم برگردن حکومت دارند.جنگ تحمیلی درهشت سالی که به طول انجامید،آمیزه ای ازلحظات شیرین وتلخ،موفقیت وناکامی برای رزمندگان کشورعزیزمان ایران بوده است.دفاع هشت شاله دلیران رادمردی چون شهید همت،شهید چمران،شهیدسعیدی،شهیدباکری و...درسهای فراوانی رابه همراه داشته است.ازمناجاتهای حیرت انگیزشهیدچمران گرفته تاوصیت نامه شهیدهمت وباکری وسعیدی وهزاران شهیدبه خون وخاک خفته دراین دیارکه هرکدامینشان درسهای فراوانی را به همراه دارد.وروحیه ایثار،جهادوفرهنگ شهادت طلبی توانست پیروزی رزمندگان اسلام راتضمین کند. کلمه جنگ برای اغلب کسانی که ازمرز پنجاه سال گذشته اندوامروز گردپیری بررخسارشان نشسته است،معنای فراوانی راتداعی میکند.برای آنهایی که جوانی آنها دردهه ی شصت رقم خورد،جنگ واقعیتی است که نمیتوان آنرا انکار کرد.بسیاری ازآنها جنگ رافرصتی دیدندوباشوری الهی جبهه راجایگاهی مطمئن برای خودکردندتاحماسه ای بزرگ رارقم بزنند.مردانی که باجانبازی خود،سرود شیرین حماسه های فتح المبین،والفجرهشت و...رانواختندتاراه بیت المقدس رابازکنند،اماپایان جنگ وزندگی مردان جنگ حکایتی دیگررابدنبال داردوتلخی آن بسیاربیشترازشیرینیهای آن است.خصوصا آن هنگام که به یاد سخن سرداررشیداسلام شهیدباکری می افتم که فرمود:زمانی جنگ تمام خواهد شدورزمندگان امروزسه دسته خواهندشد؛ دسته ای به مخالفت باگذشته خود برمی خیزندوازگذشته خودپشیمان می شوند،دسته ای راه بی تفاوتی رابرمی گزینندودرزندگی مادی غرق می شوندوهمه چیزرافراموش می کنندودسته سوم به گذشته خود وفادارمی مانندواحساس مسئولیت می کنند که ازشدت غصه هاومصائب دق خواهندکرد.آری زندگی امروز رزم آوران دیروزمرابرآن واداشت تادراین موردبیشترتحقیق کنم .باردیگر جمله ای ازسردار رشید اسلام را برای خودم یادآور می شوم که فرمود:دنیامثل شیشه ای می ماند که یکدفعه می بینی ازدستت افتاد وشکست.دفاع مقدس نامی است که پس از سالها هنوزجذابیت خودرا حفظ کرده است.بی شک جوانان نسل جوان جنگ جزو شاخص ترین جوانان ازصدراسلام تاکنون بوده اند.ولی آنچه امروزه مهم است جوانان پس ازجنگ می باشد.جوانانی که به دلیل ضعف مهندسی فرهنگی واجتماعی نتوانسته اند آنچنان که باید ارزشها رابشناسند.تمام جملاتی را که نوشتم هدفم این بود که به این چند خط پایانی برسم ونکاتی را یاداآوری کنم.آری به راستی نمایندگان مردم درکمیسیون اجتماعی وکمیسیون فرهنگی وهمچنین وزارت فرهنگ وارشادودیگردستگاههای ذیربط تاکنون چه کارهای را انجام داده اندکه وضع حجاب دراین کشوراسلامی باید این گونه باشد.طبق آخرین آماری که بنده اطلاع دارم با روزی حدود480ساعت کارفرهنگی اعم ازقبیل شبکه های مختلف تلویزیونی ،رادیویی ،روزنامه ها،جمله نوشته های پشت تاکسی هاو....هنوز که هنوز است نتوانسته ایم ازگنج ارزشهاتاجنگ اراده ها راه حل مناسبی رابرای شناساندن جوان امروزی با فرهنگ ایثار،جهادوشهادت وحجاب ارائه دهیم.خوانندگان عزیز اگربخواهم مطالبم راطولانی کنم شاید شماهم خسته شویدوکارکوچک این بنده حقیر نیز مثمرثمر واقع نشود وگرنه روزها وسالها میتوان دراین مورد حرفها گفت.امیدوارم که مطالب اینجانب تاملی را درخاطرتمامی شماخوانندگان عزیز فراهم بیاوردتاهرکدام ازشما خودراه حل مناسبی برای چند جمله پایانی بخصوص مقوله ی بی حجابی ومقابله با آن فراهم آورد.